D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno (2. fáza)

Názov a sídlo prijímateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

 

Názov projektu:

D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno (2. fáza)

 

Miesto realizácie projektu:

Okres Žilina, Žilinský kraj

 

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku:

146 160 645,05 €

 

Opis projektu:

Cieľom projektu je dobudovanie základného diaľničného ťahu D3, skvalitniť podmienky pre medzinárodnú a  vnútroštátnu dopravu a zvýšiť plynulosť, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. Po ukončení výstavby predmetného úseku D3 v dĺžke 4,25 km sa vytvoria podmienky k podstatnému odľahčeniu dopravy na ceste I/11 a ceste I/18 (odklon tranzitej nákladnej aj osobnej  dopravy z intravilánanu mesta Žilina).

Finančná podpora z EÚ sa týka zabezpečenia financovania stavebných prác:

Fáza II:

SO 025 – rekultivačné práce

 

Diaľnica

SO 103 – rekultivačné práce

SO 155 – podkladné krycie vrstvy ciest, dokončovacie práce

SO 817 – odstránenie (spevnených plôch, zvodidiel) - dočasný objekt

SO 819 – realizácia asfaltového krytu, rekultivačné práce

SO 820 – odstránenie (spevnených plôch, zvodidiel) - dočasný objekt

SO 821 – realizácia asfaltového krytu, oporný múr, rekultivačné práce

SO 822 – odstránenie (spevnených plôch, mosta) - dočasný objekt

SO 831 – odstránenie - dočasný objekt

 

Tunel – razba, stavebné práce, technológie

SO 401 – práce na západnom portály – inštalácia oplotenia a zábradlia

SO 402 – práce na východnom portály – inštalácia oplotenia a zábradlia

SO 403 – práce na stredovom portály – demolačné práce

SO 410 – razba tunela – 1 493,3 m primárneho ostenia 

SO 416 – vŕtanie studní, inštalácia vodnej pumpy, inštalácia príslušenstva

SO 547 – finalizácia zemných prác, inštalácia príslušenstva

 

Mosty

SO 223

Ľavý most – dokončenie 14 pilierov, horná stavba mosta (mostovka, izolácie, asfalt, príslušenstvo) 

Pravý most - dokončenie 19 pilierov, horná stavba mosta (mostovka, izolácie, asfalt, príslušenstvo) 

 

SO 224

Ľavý most - dokončenie 3 pilierov, horná stavba mosta (mostovka – 401 m, izolácie, asfalt, príslušenstvo) 

Pravý most - dokončenie 3 pilierov, horná stavba mosta (mostovka, izolácie, asfalt, príslušenstvo) 

 

Verejné siete

SO 360 – betonárske práce

SO 538 – betonárske práce, dokončovacie práce

SO 716-01 – odstránenie dočasného objektu 

 

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na

www.opii.gov.sk