Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa IČO dodávateľa suma v € bez DPH
23.03.2023 3023000205 zníženie poplatku 4500217287 Mesto Vrútky, Námestie S.Zachara 4, Vrútky, 038 61, SK 00647209 -1.31
22.03.2023 3023000202 komunálne odpady 2023 4500217740 Obec Tomášovce, Partizánska 132, Tomášovce, 985 56, SK 00316474 936.96
22.03.2023 2223002716 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 585.97
17.03.2023 3023000188 Poistná zmluva - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2019/0183 Anna Vrtielková, Pribinova 154, Zvolen - Môťová, 960 01, SK 250592023 33.00
16.03.2023 5023000369 ročné predplatné 4500217164 Spoločnosť cleverbridge AG, Gereonstr. 43-65, Kolín nad Rýnom, Nemecko, 50670, DE 244822460 299.00
16.03.2023 2223002532 Zmluva o pripojení do siete internet ZM/2018/0110 Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK 36549096 50.00
16.03.2023 2323004196 nájom pozemkov 839108002-3-2018 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 -931.09
16.03.2023 3023000172 Komunálne odpady 2023 4500217520 Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, Malacky, 901 01, SK 304913 729.30
16.03.2023 3023000178 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 25.57
16.03.2023 3023000179 Poistná zmluva - havarijné poistenie motorových vozidiel ZM/2020/0014 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 255.20
16.03.2023 3023000180 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 25.57
16.03.2023 3023000181 Poistná zmluva - havarijné poistenie motorových vozidiel ZM/2020/0014 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 313.33
16.03.2023 3023000185 správny poplatok 4500217447 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470.00
16.03.2023 3023000186 správny poplatok 4500217677 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 50.00
15.03.2023 3023000162 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 8.21
15.03.2023 2223002497 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 444.71
15.03.2023 2223002499 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 604.38
15.03.2023 2223002505 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 209.38
15.03.2023 2223002506 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 1 182.55
15.03.2023 2223002507 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 1 391.93