Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa IČO dodávateľa suma v € bez DPH
30.11.2022 2222012803 OOPP 4500212345 Pracovné odevy ZIKO s. r. o., Okružná 21/6, Revúca, 050 01, SK 46566970 108.45
29.11.2022 2222012782 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500207489 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 291.87
29.11.2022 2222012783 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500207489 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 32.01
25.11.2022 2122000761 Zmluva o dielo - Technicko-statické posúdenie sekundárneho ostenia na časti rozostavanej stavby D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala, vrátane tunela Višňové ZM/2022/0274 Slovenská technická univerzita v BA, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK 00397687 88 200.00
25.11.2022 2222012626 propagačná, edukatívna sp. 4500212513 Technická univerzita v Košiciach, Letná 1/9, Košice-Sever, 042 00, SK 00397610 1 000.00
25.11.2022 2222012635 Zmluva o pripojení do siete internet ZM/2018/0110 Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK 36549096 50.00
25.11.2022 2322010419 Nájomná zmluva na pozemok, SO619-00, od 22.08.2022 - 21.08.2023 VP/2022/11630 Rímskokat.farnosť sv. Cyrila a Meto, Žiacka 588/17, Košice - Krásna, 040 18, SK 31998186 277.95
25.11.2022 2322010420 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2022/11632 Rímskokat.farnosť sv. Cyrila a Meto, Žiacka 588/17, Košice - Krásna, 040 18, SK 31998186 12.74
24.11.2022 3022000755 servisný poplatok 2023 4500212149 Canal+ Luxembourg S. à r.l.,, 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU 87905 82.80
24.11.2022 3022000756 servisný poplatok 2023 4500212145 Canal+ Luxembourg S. à r.l.,, 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU 87905 82.80
24.11.2022 3022000757 servisný poplatok 2023 4500212147 Canal+ Luxembourg S. à r.l.,, 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU 87905 82.80
24.11.2022 3022000758 servisný poplatok 2023 4500212137 Canal+ Luxembourg S. à r.l.,, 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU 87905 82.80
24.11.2022 2222012565 Analýza odpadovej vody 4500211241 Eurofins Environment Testing Slovakia s. r. o., Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice, 039 01, SK 53248376 325.00
24.11.2022 2222012573 Podpora APV 10-12/2022 ZM/2018/0148 4500199271 SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36785512 275.98
24.11.2022 2222012596 Analýza odpadovej vody 4500198034 Eurofins Environment Testing Slovakia s. r. o., Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice, 039 01, SK 53248376 67.00
24.11.2022 2222012621 nástenný konvektor 4500212346 ABC FACHCENTRUM, s.r.o., D. Makovického 4573, Ružomberok, 034 01, SK 44822715 153.58
23.11.2022 2322010405 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2022/11335 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Všetkých svätých, Hlavná 61/145, Valaliky, 044 13, SK 31998372 7 901.79
23.11.2022 2322010406 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2022/11337 Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, Košice, 040 01, SK 35547464 40 162.39
23.11.2022 3022000746 Poistná zmluva - havarijné poistenie motorových vozidiel ZM/2020/0014 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 129.68
23.11.2022 3022000753 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 6.39