Prešov – severný obchvat, I. etapa

Trasa rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa je na začiatku úseku západne od mesta Prešov napojená na diaľnicu D1 v mimoúrovňovej križovatke Prešov – západ, ktorá je v súčasnosti vo výstavbe. Na konci je v križovatke Prešov – sever navrhovaná rýchlostná cesta napojená na jestvujúcu cestu I/68. Rýchlostná cesta R4 bude tvoriť severný obchvat mesta Prešov. Spolu s tunelom Bikoš bude zabezpečovať bezpečné a rýchle prepojenie s už existujúcimi komunikáciami.

R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH: 142 876 816,00 €

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou a štátnym rozpočtom

Názov a sídlo prijímateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

 

 

SITUÁCIA STAVBY

 

 

Popis stavby

Trasa je na začiatku úseku západne od mesta Prešov napojená na diaľnicu D1 v mimoúrovňovej križovatke Prešov – západ. Následne je vedená po svahu vrchu Bikoš nad údolím Šarišského potoka. V km 1,669 na nachádza južný portál tunela „Bikoš“. Severný portál tunela je v km 2,824. Zo severného portálu tunela rýchlostná cesta križuje mostným objektom dĺžky 457 m cyklistický chodník, rieku Torysa, železničnú trať Košice – Muszyna a cestu I/68. Na konci trasy sa nachádza mimoúrovňová križovatka Prešov – sever („Dúbrava“) s cestou I/68. Súčasťou Severného obchvatu Prešova, I. etapy, je aj preložka cesty I/68 v dĺžke takmer 2 km.

 

 

 

dĺžka stavby

4 300 m

 

 

 

údaje o stavbe

Financovanie: štátny rozpočet a fondy EÚ

Zmluvný začiatok výstavby: 07/2019
Zmluvné ukončenie výstavby: 07/2023

Zhotoviteľ: Združenie Váhostav – SK, a. s. a TuCon, a. s.

 

 

 

FOTOGALÉRIA Z VÝSTAVBY

 

VIZUALIZÁCIE