Tvrdošín - Nižná

Rýchlostná cesta odbremení frekventovanú dopravnú tepnu v Tvrdošíne. Obchvat mesta prispeje k bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, vodičom skráti čas jazdy a prinesie úsporu pohonných hmôt. Úsek odľahčí aj zvyšné obce v regióne Orava, ktorými prechádza kamiónová doprava smerujúca z Poľska.

R3 Tvrdošín - Nižná

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH: 62 050 731 €

 

 

SITUÁCIA STAVBY

 

Popis stavby

Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná sa napája na existujúci obchvat Trstenej a je vedená zvlneným členitým terénom prevažne v extraviláne. Na konci úseku R3 vedie po vetve križovatky Nižná a prostredníctvom privádzača Nižná sa pripája na súčasnú cestu I/59 cez okružnú križovatku pred vjazdom do Nižnej. Úsek bude postavený v polovičnom profile s úpravou šírkových pomerov na začiatku a na konci úseku. V km 3,900 - 4,160 povedie cesta v plnom profile. Za mostom v km 4,160 bude vybudovaná len pravá strana rýchlostnej cesty ukončená v km 4,400 mimoúrovňovou križovatkou s privádzačom.

 

 

 

dĺžka stavby

5 577 m

 

 

 

údaje o stavbe

Financovanie: štátny rozpočet

Zmluvný začiatok výstavby: 03/2021
Zmluvné ukončenie výstavby: 06/2023

Zhotoviteľ: Hochtief SK s.r.o., PORR s.r.o., Hydroekol Dolný Kubín, spol. s.r.o.
Stavebný dozor: interný

 

 

 

 

FOTOGALÉRIA Z VÝSTAVBY

 

VIZUALIZÁCIE