Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač

Diaľničný privádzač D3 rieši prepojenie cesty I/11, budúcej diaľnice D3 (križovatka Kysucké Nové Mesto), cesty III/2095 a miestnej komunikácie pri priemyselnom závode v Kysuckom Novom Meste.

logo Európskej únie pre OPII

 

Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto, privádzač

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH: 13 656 562,07 € bez DPH

Názov a sídlo prijímateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

 

SITUÁCIA STAVBY

úsek R2 Košice Šaca, Košické Olšany

POPIS STAVBY

Diaľničný privádzač čiastočne odľahčí vyťaženú existujúcu cestu I/11 zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta a pomôže obyvateľom Kysúc dostať sa rýchlejšie za prácou do Žiliny a v neposlednom rade aj do blízkeho priemyselného parku. Privádzač začína na ceste I/11, na ktorú sa pripája úrovňovou križovatkou tvaru T, na ktorej bude doprava riadená cestnou svetelnou signalizáciou v plne inteligentnom riadení s preferovaním vozidiel na ceste I/11. Detekcia vozidiel je navrhnutá pomocou najmodernejšej technológie a to bezdrôtovými magnetovými senzormi. Následne trasa privádzača prekonáva cez most cestu I/11, križuje rieku Kysuca a budúcu diaľnicu D3. Trasa privádzača pokračuje severo-západným smerom k ceste III/2095, na ktorej bude zriadená malá okružná križovatka umožňujúca prepojenie privádzača s cestou III/2095 vo všetkých smeroch. Trasa ďalej križuje železničnú trať a končí úrovňovým pripojením na miestnu komunikáciu pri priemyselnom parku.

 

 

dĺžka stavby

1 358,81 m 

 

 

údaje o stavbe

Financovanie:  EÚ fondy + vlastné zdroje NDS

Zmluvný začiatok výstavby: 12/2021
Zmluvné ukončenie výstavby: 12/2023

Zhotoviteľ: METROSTAV DS, a. s.

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

 

VIZUALIZÁCIA STAVBY